fbpx


PERSONDATAPOLTIK

Vers 1.1. – 23. februar 2020


“Patientens” behandler en række personoplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab. Vi behandler dine oplysninger fortroligt.

HVILKE OPLYSNNGER BEHANDLER VI?

De oplysninger, vi registrerer når du tegner et medlemskab, er følgende:

  • Oplysninger, som du selv har afgivet til os. Det drejer sig om:
    • dine kontakt oplysninger (navn, adresse, telefonnummer e-mail.)
    • opkrævningsoplysninger (kontonummer mv.)

NÅR DU FÅR BRUG FOR DIT MEDLEMSKAB, SKAL DU GIVE OS SAMTYKKE TIL AT BEHANDLE FØLGENDE OPLYSNINGER FRA DIG:

  • Dit cpr-nummer
  • Dine helbredsoplysninger, som du fremsender fra sundhed.dk og andre behandlere i forbindelse med udarbejdelse af en forløbsgennemgang af din diagnose eller udarbejdelse af Second Opinion
  • Oplysninger om hvilket selskab, policenummer og forsikringsdækningen hos din sundhedsforsikring, så vi kan indsende ansøgning om udbetaling

HVAD BRUGER VI OPLYSNINGERNE TIL?

“Patientens” anvender oplysningerne om dig i forbindelse med oprettelsen og betaling af dit medlemskab. Fra det øjeblik du gør brug af dit medlemskab og giver os samtykke til håndtering af dine journaler med mere, bruges disse oplysninger til udarbejdelse af forløbsgennemgang eller andre ydelser såsom Second Opinion med mere. “Patientens” bruger kun din e-mail til at sende information om ændringer i dit medlemskab eller nyheder fra “Patientens”.

Derudover kan vi bruge dine oplysninger til at lave statistikker og analyser for at kunne forbedre vores medlemskab. Oplysningerne vil være anonyme så det kun er køn, alder, med mere, der udarbejdes statistikker ud fra.

KONTAKTOPLYSNINGER (NAVN, ADRESSE, TELEFONNUMMER OG E-MAILADRESSE MV.)

Oplysningerne anvendes til fremsendelse af velkomstbrev indeholdende dit medlemsnummer. Opkrævninger samt information om medlemskabet. Ved telefoniske henvendelser til “Patienten” skal vi bruge dit medlemsnummer kombineret med dit telefonnummer til at bekræfte din identitet.

OPKRÆVNINGSOPLYSNINGER (KONTONUMMER MV.)

Oplysningerne anvendes til opkrævning af betaling for medlemskabet.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER

For at kunne håndtere dit cpr-nummer og de helbredsoplysninger, vi eventuelt måtte modtage som led i dit medlemskab af “Patientens”, indhenter vi dit samtykke i henhold til databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a, og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2.

Vi behandler dine oplysninger for at udarbejde statistiker, analyser og lignende på grundlag af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, om legitim interesse, og art 9, stk. 2, litra g, om samfundsinteresse. Vi vil endvidere være forpligtet til at behandle og opbevare en række oplysninger om dig, som følge af gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Behandlingen af dine oplysninger, vil i nogle tilfælde være dækket af flere af de ovenfor beskrevne retsgrundlag.

HVEM VIDEREGIVER VI OPLYSNINGER TIL?

“Patientens” videregiver alene dine oplysninger, hvis det er nødvendigt for at udarbejde en forløbsgennemgang eller Second Opinion.

DINE OPLYSNINGER VIDEREGIVES I RELEVANT OMFANG TIL FØLGENDE:

  • “Patientens” videregiver opkrævningsoplysninger til kreditkortselskaberne og eventuelt betalingsservice.
  • Dine personoplysninger vil ikke blive formidlet til eksterne parter uden medlemmets forudgående samtykke. (Second Opinion)

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

“Patientens” er dataansvarlig for de oplysninger, vi registrerer.

“Patientens” anvender Clinic Care som databehandler, samt leverandører af it-services og hosting.

“Patientens” indgår udførlige databehandleraftaler med alle databehandlere, som sikrer, at dine data er beskyttet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler.

HVOR LÆNGE OPBEVARER VI DINE OPLYSNINGER?

“Patientens” opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til administration af dit medlemskab eller er påkrævet for at efterleve gældende lovgivning.

De oplysninger, som “Patientens” er forpligtet til at opbevare i overensstemmelse med bogføringsloven, opbevares i løbende kalenderår plus 5 år.

DINE RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Retten til at trække dit samtykke tilbage. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at sende en mail til: samtykke@patientens.dk. Du er også velkommen til at kontakte os telefonisk på 32 94 00 00 eller pr. brev, se vores adresse under kontakt oplysninger.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke.

Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og oplysning om, hvordan dine oplysninger bliver behandlet.

Ret til berigtigelse (rettelse). Hvis det viser sig, at “Patientens” har registreret ukorrekte oplysninger om dig, har du ret til at få dem rettet.

Ret til sletning. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet oplysninger, vi har om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning.

Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet/ overføre data fra en dataansvarlig til en anden. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på datatilsynet.dk.

HVEM KAN DU KONTAKTE OM VORES BEHANDLING AF DINE OPLYSNINGER?

Hvis du ønsker at kontakte os om dine rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger, eller at klage over vores behandling af dine personoplysninger opfordrer vi dig til at gøre det ved at maile til: info@patientens.dk